کارگاه” پیاده سازی دانش در صنعت بتن آماده” در هفدهمین همایش روز بتن و یازدهمین کنفرانس ملی بتن

تاریخ و زمان برگزاری: 15 مهر 1398 – 14:00الی16:00

محل برگزاری: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی – سالن پاکدامن

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

طراحی و پیاده سازی توسط ام اچ کلاس