ویدیو آموزشی – بتن خودتراکم

بتن خودتراکم از انواع بتن های نوآورانه با روانی زیاد است ( 850 – 550 میلی متر) که پس از جایدهی، بدون نیاز یه اعمال تراکم، تحت وزن خود جاری شده و تراکم می یابد. این بتن سه ویژگی اصلی دارد: قابلیت پرکنندگی قالب، قابلیت عبور از فضاهای تنگ و محدود و قابلیت پایداری (عدم جداشدگی سنگدانه ها). این سه ویژگی مهم با استفاده از طرح مخلوط مناسب و دانش مهندسی به دست می آید. این بتن در ساخت مقاطعی که که تراکم آرماتور بالایی دارند؛ شکل هندسی منظمی ندارند یا دسترسی محدودی دارند، به راحتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

در این ویدیو شما با استانداردها، نحوه آزمایش و کاربرد آزمایش های زیر آشنا خواهید شد.
1- آزمایش جریان اسلامپ (ثانیه “9)
2- آزمایش قیف v (دقیقه 2:39)
3- آزمایش جعبه L(دقیقه 4:08)
4- آزمایش مقاومت در برابر جداشدگی بتن با الک (دقیقه 6:03)
5- آزمایش حلقه J (دقیقه 7:28)
6- آزمایش جریان اسلامپ معکوس (9:27)
7- آزمایش اوریمت (دقیقه 10:54)
8- آزمایش جعبه U (دقیقه 12:06)

با ما همراه باشید…

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

طراحی و پیاده سازی توسط ام اچ کلاس