امروز : دوشنبه, 31 تیر 1398
تلفن ۶۶۹۲۱۱۵۴
تهران , میدان توحید , خیابان پرچم , پلاک ۲۸

بتن الیافی

این نوع بتن با مسلح کردن ماتریس پایه سیمانی با الیاف ظرفیت خمشی ، مقاومت کششی بتن را افزایش داده از این نوع بتن ها برای کف های صنعتی و مقاطعی که نیاز به حذف آماتور باشد میتوان استفاده نمود.