امروز : دوشنبه, 31 تیر 1398
تلفن ۶۶۹۲۱۱۵۴
تهران , میدان توحید , خیابان پرچم , پلاک ۲۸

بتن شفاف

بتن شفاف یا بتن عبور دهنده نور به عنوان یک محصول ساختمانی جدید با قابلیت های بسیار زیاد در کاربری معماری سطوح از ترکیب بتن با خمیرهای نوری ماده ی جدیدی تشکیل میدهد که از لحاظ درونی و بیرونی کاملا همگن است و نور را از خود عبور میدهد.