امروز : دوشنبه, 31 تیر 1398
تلفن ۶۶۹۲۱۱۵۴
تهران , میدان توحید , خیابان پرچم , پلاک ۲۸

برخی افتخارات

برخی از افتخارات، سوابق مدیریتی و گواهینامه ها

*عضو هیئت مدیره انجمن صنفی بتن آماده و قطعات ایران

*عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کل کشور

*لوح سپاس ویژه در سال جهاد اقتصادی (سال ۹۰)

*لوح تقدیر در راهکارهای تولید و مصرف بتن از مرکز تحقیقات ساختمان وزارت مسکن و راه سازی

*لوح سپاس به عنوان بهترین کارفرما در سال ۹۰ از طرف بیمه تامین اجتماعی

*دارنده تندیس افتخار دوازدهمین همایش سالیانه بتن و زلزله از موسسه بتن ایران – دی ماه