امروز : دوشنبه, 31 تیر 1398
تلفن ۶۶۹۲۱۱۵۴
تهران , میدان توحید , خیابان پرچم , پلاک ۲۸

واحد اطلاع رسانی ، بازاریابی و فروش

 

در فهاب بتن با این دیدگاه که از نتایج حاصل فعالیت دپارتمان روابط عمومی باید بهرمند شد،برنامه ریزی می گردد.تا جایگاه واقعی خود را بین سازندگان کلان شهر تهران بدست آورد.تحقیق و ایجاد یک جامعه آماری اصولی با هدف شناسائی مشتریان جدید و حفظ مشتریان قدیم و تکریم شایسته و درخور آنها در نهایت دقت عمل توام با نکات حرفه ای جزءاصول عینی در این بخش می باشد.لذا با نگاهی عمیق تر به اصول علمی و کاربردی این واحد پیشرفت روزافزون سایر واحدها را تضمین می نماییم. از دیگر اقدامات مدیریت عامل در راستای تکریم مشتریان می توان به انعقاد قراردادهای حضوری و غیرحضوری جهت گرامیداشت زمان شما سروران گرامی اشاره نمود،لذا واحد فروش جهت تسریع در تنظیم قراردادهای خود، نماینده مجموعه را حضورتان معرفی می نماید.