سيزدهمين المپياد دانش آموزی علوم و فناوری نانو دانشگاه شریف و فهاب بتن


به این محتوا امتیاز دهید!

مرحله نهايی سيزدهمين المپياد دانش آموزی علوم و فناوری نانو، با مشاركت باشگاه نانو، سازمان پژوهش‌های علمی-صنعتی ايران، انستيتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران، دانشگاه شريف و همكاری شركت فهاب بتن از تاريخ ١٨ تير لغايت ۲ مرداد ۱۴۰۱ با حضور۴۰ برگزيده نهايی اين المپياد در سطح كشور، برگزار گرديد.
در طول اين مرحله، دانش آموزان نخبه و برگزيده، پس از دريافت آموزش های لازم و طی دوره های مختلف در آزمايشگاه‌های نانو، مقاومت مصالح، شيمی و بتن، بعد از سنتز محصولات نانوی مورد استفاده در بتن در دانشگاه صنعتی شريف، آموخته های خود را با ساخت نمونه های بتنی و رقابت با يكديگر در قالب ١٣ تيم مورد ارزيابی قرار دادند.
در آخرين قسمت، آزمون های مقاومت فشاری ملات و آزمون استحكام در برابر ضربه روی آزمونه‌های ساخته شده، در شركت فهاب بتن صورت پذيرفت.
آزمون های نفوذ در برابر يون كلر، مقاومت الكتريكی و جذب آب نيز توسط انستيتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران انجام شد.
ضمنا نخبگان راه يافته به اين مرحله، طی بازديد ميدانی از محل كارخانه فهاب، با روند فعاليت اين مجموعه و فرصت های پيش رو برای استفاده از فناوری نانو در بتن، آشنا شدند.

المپياد دانش آموزی فناوری نانو

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.