بازدید بازرسان سازمان نظام مهندسی استان تهران از فهاب بتن


به این محتوا امتیاز دهید!

از اسفند ماه سال ١٤٠٠ و مطابق رويه گذشته، شركت فهاب بتن ميزبان جمع كثيری از بازرسان محترم نظام مهندسی استان تهران در قالب گروه هاي مختلف و در چند روز متمايز بوده و مي باشد.
از آن جايی كه بازرسان نظام مهندسی نقش بسيار مهمی در شناسايی ضعف های اجرايی و برطرف كردن نقايص حين ساخت دارند، می بايست به تمامی جوانب پروژه ها از جمله تامين بتن و استفاده از بتن آماده تسلط كافی داشته باشند. از اين رو، برای اين گروه مهم در فرآيند شكل گيری و پيشرفت يک پروژه، جلسات آموزشی و بازديدهای اجرايی از محوطه كارخانه بتن آماده تدارک ديده شده تا با تعاريف و فرآيند تامين مصالح، توليد، اجرا و نظارت بر كيفيت بتن آماده آشنا شوند؛ ضمنا پس از گذراندن دوره آموزشی همراه با آزمون پايان دوره، گواهينامه ای معتبر توسط شركت فهاب بتن و سازمان نظام مهندسی استان تهران به شركت كنندگان اعطا می شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.