تولید کننده برتر صنعت بتن

تولید کننده برتر صنعت بتن

به این محتوا امتیاز دهید!

در اجلاس طراحان و معماران استان تهران که در روز چهارشنبه ۸تیرماه با حضور بیش از ۷۰۰نفر از معماران و طراحان ساختمان برگزار شد، فهاب بتن به عنوان تولیدکننده نمونه صنعت ساختمان انتخاب شد.
در این اجلاس، مهندس حسین فروتن مهر، مدیرعامل فهاب بتن و پدر صنعت بتن ایران، چند دقیقه ای را در مورد اهمیت بتن و لزوم حصول کیفیت بالای آن در سازه و المان های معماری، صحبت کردند.

21-Fahab.ir-min
20-Fahab.ir-min
11-Fahab.ir
09-Fahab.ir
08-Fahab.ir
07-Fahab.ir
تولید کننده برتر صنعت بتن
04-Fahab.ir
03-Fahab.ir
02-Fahab.ir.jpeg
01-Fahab.ir
00-Fahab.ir

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.