کارخانه فهاب بتن

ایمیل پشتیبانی

info@fahab.ir

شماره تماس

۰۲۱۵۵۸۸۰۲۸۰-۵

آدرس

تهران، انتهای بزرگراه نواب، بزرگراه آيت الله سعيدی، نرسيده به بزرگراه آزادگان، فهاب بتن

دفتر مرکزی فهاب بتن

آدرس ایمیل

ceo@fahab.ir

آدرس

تهران، خیابان پرچم، پلاک ۲۸ طبقه همکف واحد ۱

پیام شما، انتقادات و پیشنهادات